AEC on ielts share

Bảng xếp hạng top 5 tuần

  1
Read More
IELTS General
Read More
IELTS Reading
Read More
IELTS Writing
Read More
IELTS Listening
Read More
IELTS Speaking
Read More
Vocabulary
Read More
Grammar
Read More
IELTS Test
Previous
Next

FQA

Nền tảng hóa cá nhân học tiếng anh nhằm giúp mọi người chia sẻ, học hỏi và tìm được những người bạn học cùng mình. Các chức năng chính: 

 • Đọc bài chia sẻ: Kiến thức, kinh nghiệm, sách, khóa học miễn phí về tiếng anh
 • Chia sẻ: Kiến thức, kinh nghiệm, sách đổi quà
 • Wall – Hoạt động của cộng đồng
 • Kết nối 1-1 cùng học tiếng anh qua tin nhắn
 • Test English: Listening, Reading
 • [Updating] StudyStream: Learn Gather
 • [Updating] Nhận tiền khi người dùng đọc nội dung Premium của bạn

Tiếp cận kho kiến thức khổng lồ về tiếng anh

Chức năng tích điểm:

 • 5 điểm: Khi đăng bài viết
 • 1 điểm: Khi đọc bài viết
 • 1 điểm: Khi comment bài viết
 • 2 điểm: Khi người dùng đọc bài viết của mình
 • 10 điểm: Khi giới thiệu thành công người tham gia

3000 điểm: Giấy chứng nhận công nhận đóng góp cho cộng đồng kèm Rank (có dấu đỏ)

Quy đổi điểm sang các sản phẩm khác:

 • Vouncher giảm giá
 • Khóa học miễn phí
 • Sách
 • Chữ bài Writing miễn phí
 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://ieltsshare.com/referrals
 • Bước 2: Copy đường link trong trang gửi cho mọi người đăng ký tham gia