Chương Trình Tự Học IELTS Trong Vòng 5 Tuần Từ British Council

You are currently viewing Chương Trình Tự Học IELTS Trong Vòng 5 Tuần Từ British Council

Ielts là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Ngày nay, Ielts không chỉ là một bài kiểm tra đơn thuần, nó còn được sử dụng cho nhiều khía cạnh như đầu vào và đầu ra của các trường đại học, minh chứng cho khả năng sử dụng ngôn ngữ khi đi du lịch hay phục vụ cho công việc. 

Để đáp ứng nhu cầu xã hội chương trình tự học này sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị cho kỳ thi Ielts và cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các tài liệu – miễn phí để sử dụng.

THÔNG TIN: 

  • Tài Trợ: British Council
  • Thời gian: 5 tuần
  • Mô-đun: Academic (học thuật) và General
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

General:

-Tuần 1: Giới thiệu

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/0-self-study_guide.pdf

-Tuần 1 (tt):Kỹ năng Nghe

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week_0.pdf

-Tuần 2: Kỹ năng Đọc

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week_0.pdf

-Tuần 3: Kỹ năng Viết phần 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week_0.pdf

-Tuần 4: Kỹ năng Viết phần 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week_0.pdf

-Tuần 5: Kỹ năng Nói

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week_0.pdf

Academic:

-Tuần 1: Giới thiệu

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/academic-_week_0-introduction.pdf

-Tuần 1 (tt): Kỹ năng Nghe

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/1-listening_week.pdf

-Tuần 2: Kỹ năng Đọc

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/2-reading_week.pdf

-Tuần 3: Kỹ năng Viết phần 1

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/3-writing_task_1_week.pdf

-Tuần 4: Kỹ năng Viết phần 2

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/4-writing_task_2_week.pdf

-Tuần 5: Kỹ năng Nói

https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/5-speaking_week.pdf

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Leave a Reply