MỘT SỐ WEBSITE HỮU ÍCH CHO VIỆC HỌC IELTS

You are currently viewing MỘT SỐ WEBSITE HỮU ÍCH CHO VIỆC HỌC IELTS

TỪ ĐIỂN

▪Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

▪Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/

COLLOCATION

Về Collocation thì mình học từ nhiều nguồn: sách, báo, bài mẫu, … Còn khi tra collocation thì mình lên website https://www.freecollocation.com/.

TÌM Ý TƯỞNG VÀ TỪ VỰNG

▪Các đề tài như Animal, Global warming, Energy, Water/Plastic pollution, … Mình thường tìm ở https://www.nationalgeographic.com/

▪Health: Obesity, Smoking, Alcohol, … Mình thường tìm ở https://www.healthline.com/, https://www.medicalnewstoday.com/, https://www.webmd.com/

▪Life: Productivity, How to do …mình thường tìm ở https://www.wikihow.com/Main-Page

▪Society: Overpopulation, Water Shortages, Housing problems, … Mình thường tìm ở https://www.who.int/

PHÂN TÍCH BÀI MẪU ielts writing.

Ngoài việc phân tích các bài trong các sách như bộ Cam, IELTS Trainer, The Official Guide to IELTS, … sau đây là các website mình thường tìm bài mẫu về để phân tích thêm:

https://ielts-simon.com/
https://www.ieltsadvantage.com/
https://ieltsliz.com/
https://www.ieltsanswers.com/
https://ieltsfocus.com/

LUYỆN NGHE.

https://elllo.org/english/levels/index.htm

– Có tới 7 level cho mình luyện luôn: Low Beginner – Mid Beginner – High Beginner – Low Intermediate – Mid Intermediate – High Intermediate – Advanced.

– Không chỉ luyện nghe mà còn trực tiếp ôn lại ngữ pháp nữa (vô cùng hữu ích, bài tập ngữ pháp theo ngay sau bài nghe)

https://www.talkenglish.com/

– Có các trình độ nghe: Basic – Intermediate – Advanced

– Mọi người bấm vào Menu –> Chọn English Listening Lessons là sẽ thấy nhé.

– Trước mỗi bài nghe, web có các bước hướng dẫn (Step 1, Step 2, …), mình có thể tham khảo để quá trình luyện nghe hiệu quả hơn nhé.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening.

– Các bài nghe chia theo các trình độ: Beginner

– Elementary – Intermediate – Upper Intermediate – Advanced.

– Các bài nghe gồm đa dạng các chủ đề nên mình sẽ học được rất nhiều từ vựng hữu ích đi theo chủ đề (Shopping, Time, Giving Directions, Travel, …)

Gửi mọi người link luyện nghe 32 bài BBC 6-minute English. Mình cảm thấy những bài này phù hợp với trình độ intermediate hơn, do vậy những bạn nào mới luyện (beginners/ elementary), bạn có thể luyện tại đây trước nhé:

http://bblink.com/32-bai-nghe-6-phut

https://www.esl-lab.com/

– Gồm 3 level chính: Easy – Intermediate – Difficult

– Có phần Pre-Listening exercise để mình củng cố thêm từ vựng/collocation/idioms/…

– Có phần Vocab và Post-Listening exercise rất hữu ích để ôn tập lại từ vựng trong bài nghe.

– Đặc biệt phần Vocab có bài tập theo dạng (Multiple Choice, Matching, … rất hay)

Trên đây là một số website mình thường sử dụng cho việc học tập, mình sẽ bổ sung các website cho các kỹ năng khác trong thời gian tới nhé.

Chúc mọi người học tốt <3

Nguồn: Nguyễn Huyền

Leave a Reply