SERIES: NHỮNG KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU KHI LÀM IELTS READING CHO BẢN THÂN OVO

You are currently viewing SERIES: NHỮNG KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU KHI LÀM IELTS READING CHO BẢN THÂN OVO

Trong dạng TRUE/FALSE/NG hoặc YES/NO/NG, không được để đáp án của
những câu trước ảnh hưởng đến đáp án của câu này.

Ví dụ: Có 4 câu trong phần T/F/NG, 3 câu trên là True và NG. Mình cảm
thấy câu cuối NG, nhưng mà ở trên lại chưa có câu False.
“Có khi nào đáp án của mình bị sai không?”

Trong trường hợp này thì cứ bình tĩnh và loại bỏ cảm tính trong đầu.
Cứ lập luận và tìm ra lý do hợp lý cho câu trả lời của mình thì nó sẽ
tự động đúng. Nếu đã chắc chắn với đáp án rồi thì cứ kiên định chọn
nó thôi, không overthink, tới hồi sai là cay lắm.

Ai chứ, mình thì chuyên gia sai xàm. Cứ bị cái trò phân vân giữa hai
đáp án, và kiểu gì mình cũng sẽ chọn đáp án sai. Có 7749 lý do trong việc
này, và một trong số đó là cái vụ vừa kể ở trên.

Anw, nhớ TRUE/FALSE/YES/NO/NG ghi in hoa trong answer sheet hết nha. Sai
gì chứ sai cái đó thì cay lắm. =))))

This Post Has One Comment

  1. peterhoangminh

    Mình toàn nhầm giữa T và NG 🙁

Leave a Reply