“How To Crack The IELTS Speaking Test Part 1”: 4 Chữ Đáng: Đáng Yêu, Đáng Học, Đáng Đầu Tư, Đáng Chia Sẻ

Đặng Trần Tùng – cái tên không còn xa lạ gì với những người ôn luyện IELTS tại Việt Nam. Thầy đã có thành tích xuất sắc khi  4 lần…

Continue Reading“How To Crack The IELTS Speaking Test Part 1”: 4 Chữ Đáng: Đáng Yêu, Đáng Học, Đáng Đầu Tư, Đáng Chia Sẻ

Chia Sẻ Chi Tiết Cách Tự Học IELTS Speaking Từ Đầu Lên 8.0 Trong 6 Tháng

Quá trình học được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Học kiến thức nền, Giai đoạn 2: Các dạng IELTS Speaking, Giai đoạn 3: Luyện đề♥️ GIAI ĐOẠN 1:…

Continue ReadingChia Sẻ Chi Tiết Cách Tự Học IELTS Speaking Từ Đầu Lên 8.0 Trong 6 Tháng