5 Dạng Đề Phổ Biến Trong Writing Task 2

You are currently viewing 5 Dạng Đề Phổ Biến Trong Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 chắc hẳn khiến các sĩ tử luyện thi IELTS dành nhiều thời gian và công sức để luyện tập nhưng cũng là kỹ năng khiến nhiều bạn trở nên ngán ngẩm. Nhiều bạn thì hoàn toàn mất định hướng khi học kỹ năng này, có bạn không biết nên bắt đầu học từ đâu và học như thế nào. Hầu hết các sĩ tử luyện thi IELTS cảm thấy thật là quá khó khăn để tự học kỹ năng này. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng thường gặp của IELTS Writing Task 2.

 

Các dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 2Phải chia sẻ ngay từ đầu rằng cách chia dạng câu hỏi của các giáo viên là khá khác nhau. Có giáo viên hướng dẫn có 5 dạng bài Task 2 nhưng không hướng dẫn quá nhiều về cách trả lời cụ thể cho từng dạng bài là gì. Có giáo viên chia thành 7 dạng câu hỏi trong IELTS, như vậy thật quá nhiều và khó nhớ. Khi đọc sách và nghiên cứu các bài thi IELTS Writing Task 2, thầy thấy rằng chỉ cần chia làm 5 dạng câu hỏi và hoàn toàn phát triển khả năng viết của các bạn dựa theo 5 dạng câu hỏi sau:

 

1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay2. Discussion Essay3. Advantages and Disadvantages Essay4. Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay5. Two-Part Question Essay

 

Dạng #1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree EssayArgumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS và hỏi một trong những câu hỏi như: “To what extend do you agree or disagree?” hoặc “What are your opinions on this?”. 

 

Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về một phía của vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó. Bằng cách nào? Bằng cách đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để người đọc hiểu được lý do. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên chọn lập trường nào bạn có thể bảo vệ tốt hơn (dù bạn thích nó hay không), chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu.

 

Ví dụChildren watch too much TV nowadays and this is bad for their education and development. To what extent do you agree or disagree?Với đề bài trên, ý kiến được đưa ra để bàn luận là: việc trẻ em xem quá nhiều tivi ngày này là không tốt cho giáo dục và sự phát triển của chúng. Khía cạnh nào của vấn đề mà bạn đồng ý hay không đồng ý.

 

Bạn có 3 cách trả lời

1) Cách 1

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng chứng minh rằng việc xem tivi ảnh hướng đến sức khỏe và phát triển như sẽ khiến trẻ em nghiện, tốn nhiều thời gian xem TV, không chú ý đến học tập và khi xem TV, những đữa trẻ sẽ bắt trước vô ý thức những hành động trong phim là bị ảnh hưởng.

2) Cách 2

Hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Trong trường hợp này bạn lại cần chứng minh điều ngược lại với ý kiến trên, ví dụ như giúp chúng học ngoại ngữ khi xem phim nước ngoài, tăng cường hiểu biết qua các chương trình, giải trí sau giờ làm việc.

3) Cách 3

Nửa đồng ý nửa không đồng ý. Bài essay của bạn sẽ kết hợp lý do để chứng minh rằng nhận định này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dạng #2: Discussion Essay

Đề bài sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều nhau và đòi hỏi bạn bàn luận về cả hai vấn đề và đưa ra quan điểm của bản thân. Câu hỏi thường xuất hiện như: “Discuss both these views and give your opinion.” Bạn phải thảo luận về từng quan điểm một, mỗi đoạn thân bài dành cho một quan điểm. Bạn có thể nêu ra ý kiến hay lập trường của mình cho từng quan điểm ngay sau khi thảo luận trong phần thân bài. 

 

Dạng bài này có 2 cách đưa ra đầu bài: Đưa ra 1 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 mặt của ý kiến đó hoặc đưa ra 2 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 ý kiến đó. Dạng bài Discussion Essay cũng có thể hỏi về ý kiến cá nhân: Bạn đồng ý với ý kiến nào hơn? Bạn đồng ý với quan điểm nào hơn?

 

Ví dụ

Some people think that sense of competition should be encouraged in children. However, others consider cooperation more important to make them good adults. Discuss both these views and give your opinion.

Ví dụ đối với đề này, bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm là “Some people think that sense of competition should be encouraged in children” và quan điểm số 2 là “others consider cooperation more important to make them good adults”. Trong bài essay, bạn cần đưa ra lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ thứ nhất, tại sao mọi người là nghĩ theo cách số 2 và thể hiện ý kiến cá nhân (give your opinion) xem bạn đồng ý với ý kiến nào. Nếu đề bài không hỏi ý kiến cá nhân, bạn tuyệt đối không nhắc đến ý kiến cá nhân trong vài viết.

 

Dạng #3: Advantages and Disadvantages Essay

Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, một đoạn thân bài cho advantages và đoạn thân bài còn lại cho disadvantages. Câu hỏi thường được đưa ra rất rõ ràng: “What are the advantages and disadvantages of …?”

Ví dụ:- What are the advantages and disadvantages of children using mobile phones?- What are the advantages and disadvantages of social networking in the workplace?

 

Dạng #4: Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Dạng đề được coi là dễ nhất trong IELTS Writing Task 2. Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó và những giải pháp cho hiện tượng đó. Tuy nhiên trong thực tế với đề thi thật, hầu như examiner chỉ hỏi 2/3 thông tin trên, Causes & Effects, hoặc Causes & Solutions, hoặc Problems & Solutions. 

 

Dạng này yêu cầu người viết về nguyên nhân và tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

 

Ví dụ

The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the Internet and what solutions can you suggest?Problems: flooding dangerous sites and hacking sensitive information of government or company.Solutions: distributing adequate legislation to prevent people from approaching dangerous or unsuitable sites and improving onsite IT security systems.

Dạng #5: Two-Part Question EssayVới dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi.

Ví dụ:

Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life.To what extent do you agree with this view?What other things can people do in order to have a satisfying working life?

 

Theo Thầy Vĩnh Huy Fullbrighter

Leave a Reply